جستجو

نوشته‌های بلاگ  "2021" از "اسفند"

بلاگ
چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!
امیرحسین میرکوشش

چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!

چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!
چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!

چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!

چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!
چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!
انستیتوی ملی استاندارد و فناوریNIST The National Institute of Standards and Technology)) مطالعه ای راجع به هزینه اضافی متحمل شده توسط صاحبان ساخت و ساز در نتیجه عدم همکاری کافی در زمینه تبادل و مدیریت اطلاعات انجام داده است که در آن سیستم های جداگانه قادر به دسترسی و استفاده از اطلاعات وارد شده از سیستم های دیگر نبودند.
چگونه می‌توان با رونق فروشگاه‌های اینترنتی، در بحران‌ها تغییر جهت داد!
ساخت ساز پس از کرونا و فروپاشی جمهوری خواهان در آمریکا
امیرحسین میرکوشش

گزارشی از برخی کسب و کارها در زمینه معماری و ساخت ساز پس از کرونا و فروپاشی جمهوری خواهان در آمریکا

ساخت ساز پس از کرونا و فروپاشی جمهوری خواهان  در آمریکا
گزارشی از برخی کسب و کارها

گزارشی از برخی کسب و کارها در زمینه معماری و ساخت ساز پس از کرونا و فروپاشی جمهوری خواهان در آمریکا

گزارشی از برخی کسب و کارها
فیلترها
Sort
display