جستجو
project

آزادراه تهران-شمال

آزادراه تهران-شمال

این قسمت از آزادراه تهران شمال از سال ۲۰۱۷ آغاز شده است و شرکت آزاد طراحی مفهومی ساختمان های اداری و کل پروژه جاده شامل تونل ها، پل ها، آبشارها و تجهیزات جاده را توسعه داده و همچنین انیمیشن پروژه را از صفر توسعه داده است. تا 100 برای کمک به مشتری در هر زمان و هر زمان که بخواهند از طریق مدل قدم بزنند. این مدل و انیمیشن به تجهیز جاده به زمان و هزینه بهتر کمک کرد
مشخصات محصول
سازه-معماری راه-تونل-پل
فعالیت آزاد راه
مکان کرج
متراژ 3600متر
تومان
فیلترها
Sort
display