جستجو
project

کارخانه تریلر سازی شنزار

کارخانه تریلر سازی شنزار

کارخانه تریلر سازی شنزار واقع در شهرک صنعتی شتزار به مساحت تقریبی 40000 متر مربع مباشد و هم اکنون در حال اجرا می باشد. خدمت ارائه شده تاکنون در زمینه مدلسازی سوله، محوطه سازی، دیوارهای پیرامونی، دیوارهای برشی، توپوگرافی و محاسبات حجم عملیات خاکی می باشد. از اهم موارد مورد استفاده متره و برآورد دقیق از پروژه، تهیه انواع طرح های مختلف مفهومی جهت تصمیم گیری طرح نهایی و ایجاد دید روشن نسبت به انتهای پرژه می باشد.
مشخصات محصول
سازه-معماری سازه-معماری
فعالیت صنعتی
مکان ورامین
متراژ 1000+4000
تومان
فیلترها
Sort
display