جستجو
project

پروژه ویلای شخصی

پروژه ویلای شخصی

پروژ های ویلا با مجموع مساحت 500 مترمربع واقع در شهر دماوند می باشند و خدمات بیم در زمینه تهیه مدل سه بعدی، تهيه متره و برآورد پروژه و گزارش تداخلات نقشه های مشاور می .باشد
مشخصات محصول
سازه-معماری سازه
فعالیت مسکونی
مکان دماوند
متراژ 500متر
تومان
فیلترها
Sort
display