جستجو
project

پروژه خوارزمی

پروژه خوارزمی

پروژه صنعتی خوارزمی واقع در شهرک ... می باشد و مدلسازی ساختمان ادارای پروژه صنعتی خوارزمی به منظور تهیه لیست خرید مصالح و فراهم کردن دید تصویری نسبت به انتهای کار انجام گردید
مشخصات محصول
سازه-معماری معماری
فعالیت صنعتی
مکان ورامین
متراژ 600متر
تومان
فیلترها
Sort
display