جستجو
project

برج مراقبت چابهار

برج مراقبت چابهار

برج مراقبت چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان می باشد و خدمات بیم در زمینه اتصال برنامه زمان بندی به مدل سه بعدی تهیه مدل شبیه سازی مراحل ساخت پروژه ارائه گردید
مشخصات محصول
سازه-معماری تاسیسات مکانیکی
فعالیت برج مراقبت
مکان تهران
متراژ 4000متر
تومان
فیلترها
Sort
display